Order Allow,Deny Deny from all Prepravné podlahy - Strojbal s.r.o.

Prepravné podlahy

Prepravné podlahy sa často používajú najmä pri kontajnerovej či kamiónovej preprave. Prepravné podlahy zabezpečujú bezpečnú prepravu, ich konštrukcia je prispôsobená podľa potrieb produktov, manipulácie a ich nakladania (VZV/žeriav). Prepravné podlahy môžu byť opatrené vybranými oceľovými prvkami na ich spevnenie alebo manipuláciu.

Spoločnosť Strojbal disponuje vlastnou zámočníckou dielňou kde sú jednotlivé oceľové prvky, zvarence, konštrukcie vyrábané na mieru.

Prepravné podlahy môžeme vyhotoviť skrutkované, klincované, dodané v celku alebo v dielcoch. Rozmerové obmedzenie prepravných podláh je limitované jedine vlastnosťami použitého dreveného materiálu.

Prepravné podlahy vyrábame podľa objednávky, v rozmeroch podľa potreby prepravovaného tovaru.

V prípade, že neviete aký tým obalu je pre vás vhodný, kontaktuje nás mailom, telefonicky alebo odosielacím formulárom priamo z tejto stránky. Ako všetky Strojbal obaly sú aj prepravné podlahy spôsobilé na medzinárodnú prepravu podľa FAO ISPM 15 s označením IPPC.

Príslušenstvo k podlahám: