Order Allow,Deny Deny from all Drevené obaly- Strojbal s.r.o.

Drevené obaly

Drevené bedne majú široké využitie aj v časoch, keď sú preferované bedne z plošných materiálov akými sú preglejka alebo OSB doska, ktorých výroba je rýchlejšia. Najmä vďaka formátovým obmedzeniam plošných materiálov, sú často využívané  najmä pre nadrozmerné balenia. Do drevených bední vieme zapracovať oceľové prvky, výstuže, ktoré nám umožňujú baliť aj zariadenia s váhou 50 ton v jednom balení.

Drevené bedne sa vždy vyrábajú pre konkrétny projekt a konkrétne použitie. Pri návrhu vhodný drevených bední zohľadňujeme všeobecne uznávané štandardy konštrukcie drevených bední a požiadavky medzinárodných organizácií zameraných na zámorské balenia.

Príslušenstvo k podlahám: